Home  »  Events   »   “ฮอนด้า” จับมือ “สอศ.” จัดแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

“ฮอนด้า” จับมือ “สอศ.” จัดแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยบรรจุเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

 

สำหรับรูปแบบการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาครวม 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคกทม.และตะวันออก และภาคใต้ และคัดเลือกผู้ชนะแต่ละภาคมาแข่งขันต่อในระดับประเทศ

 

โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ นักศึกษาชาย ใช้รถจักรยานยนต์แบบมินิไบค์ และนักศึกษาหญิง ใช้รถแฟชั่น เอ.ที. โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากการทดสอบความสามารถใน 3 สถานี ได้แก่

  • การเบรก
  • การขับขี่ความคล่องตัว
  • การทรงตัวในทางแคบ

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมถึง 258 คน จากโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 140 สถาบัน ก่อนที่ผู้ชนะจากแต่ละภาคจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดล้วนได้รับประโยชน์จากการฝึกซ้อมทักษะขับขี่ปลอดภัยในสถานีต่างๆ พร้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้ให้กับสมาชิกในครอบครัว สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับสังคมไทยในภาพกว้างได้ต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกิจกรรมฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand และเว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th และฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ ช่วยการตัดสินใจอย่างแม่นยำขณะใช้รถใช้ถนนได้ที่ www.hondasafetyAPT.com

Source Cr.: Honda

อ่านข่าว Events เพิ่มที่นี่

อ่านข่าว Honda เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish