Home  »  Events   »   คาวาซากิ ชวนคนรักรถประกวดภาพถ่าย “ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท

คาวาซากิ ชวนคนรักรถประกวดภาพถ่าย “ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท

คาวาซากิ ชวนคนรักรถประกวดภาพถ่าย "ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย" ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท | MOTOWISH 2

Kawasaki ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่ายขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย My Motorcycle My World” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

  1. เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซีย
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกมุ่งหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
  3. เพื่อเผยแพร่แนวทางการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
  4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะในการถ่ายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
คาวาซากิ ชวนคนรักรถประกวดภาพถ่าย "ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย" ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท | MOTOWISH 1

สำหรับผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ได้ทั้ง 2 ประเภท อาทิ

  1. ประเภทส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย
  2. ประเภทส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ความปลอดภัย

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสม้ครผ่าน QR Code ในภาพข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  • ปิดรับผลงานวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
  • ประกาศผลการตัดสินวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
  • มอบรางวัลวันที่ 7 สิงหาคม 2562

 

สอบถามเพิ่มเติม สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย http://www.tmea.or.th

Source Cr.: Kawasaki

อ่านข่าว Events เพิ่มที่นี่

อ่านข่าว Kawasaki เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowish