แบงค์ชาติ ขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ผ่อนรถ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารแห่งประเทศได้ออกประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้สมัครรับความช่วยเหลือและให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก โดยมีความเกี่ยวข้องกับ...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish