สนามแข่งรถแห่งใหม่ Redline Circuit จังหวัดมหาสารคาม | MOTOWISH 137

สนามแข่งรถแห่งใหม่ Redline Circuit จังหวัดมหาสารคาม

สนามแข่งรถแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ในอำเภอโกสุมพิสัย สนามแห่งนี้ชื่อว่า Redline Circuit เจ้าของสนามแห่งนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องชาวไบค์เกอร์ที่มีใจรักในสองล้อ ต้องการสถานที่ฝึกฝนทักษะการขับขี่แบบถูกต้องโดยไม่ต้องไปเดือดร้อนลองกันบนท้องถนน จึงได้ใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมดจัดสร้างสนามขึ้นมา...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish