Home  »  Events   »   ยามาฮ่า จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ยามาฮ่า จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Yamaha MT-10 SP 2017 ยกระดับไปอีกขั้น เสริมออฟชั่นจาก R1M (Intermot 2016) | MOTOWISH 23

ยามาฮ่า ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ ให้มีมาตราฐานและศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขารถจักรยานยนต์ รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้มีขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)

ยามาฮ่า จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ | MOTOWISH 36

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย (คนที่ จากซ้ายแถวนั่ง) ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.อดิศร สินประสงค์ (คนที่ จากขวาแถวนั่ง) นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวะศึกษาเอกชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.ภักดี ฐานปัญญา (คนที่ จากขวาแถวนั่ง) อุปนายกสมาคมฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนา นายกมลเทพ จันทร์จิต (คนที่ จากขวาแถวนั่ง) อุปนายกสมาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Source Cr.: Thai Yamaha Motor

อ่านข่าว Events เพิ่มที่นี่

อ่านข่าว Yamaha เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowish