Home  »  News Talk   »   แบงค์ชาติ ขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ผ่อนรถ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

แบงค์ชาติ ขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ผ่อนรถ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารแห่งประเทศได้ออกประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้สมัครรับความช่วยเหลือและให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก โดยมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าไบค์เกอร์ที่กำลังผ่อนรถจักรยานยนต์อยู่ และประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายสถาบันการเงินเริ่มขานรับนโยบาย

 

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ธปท. จึงขอให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย

1. ขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (จากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยลูกหนี้สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ เช่น ในกรณีสินเชื่อสวัสดิการ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

 

2. ให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่) ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ จำแนกตามลักษณะธุรกิจและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีแนวทางต่าง ๆ ดังนี้

 

  • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ปลอดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราตลาด เป็นต้น

 

  • ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม

 

  • พิจารณาชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan

 

  • ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม

แล้วมันเกี่ยวกับเหล่าไบค์เกอร์ยังไง? สำหรับใครที่กำลังผ่อนรถอยู่ ขณะนี้ไฟแนนซ์หลายที่เริ่มขานรับกับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างไฟแนนซ์รายใหญ่ได้ออกมาตรการ ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ พักชำระค่างวด สูงสุด 3 เดือน แต่ก็ยังมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ทางรัฐบาลประกาศ

 

หากไบค์เกอร์คนไหนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้สามารถติดต่อไปยังบริษัทคู่สัญญาได้โดยตรง เพราะถึงแม้จะไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการดังกล่าว แต่ทางไฟแนนซ์เองก็คงไม่อยากจะเสียลูกค้าชั้นดีไปอย่างแน่นอน

Source Cr. : ธนาคารแห่งประเทศไทย , tnews

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish