Home  »  News Talk   »   เตรียมตัวให้พร้อม “ไฟแนนซ์” จ่อขึ้นดอกเบี้ย เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้

เตรียมตัวให้พร้อม “ไฟแนนซ์” จ่อขึ้นดอกเบี้ย เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้

Hire purchase interest rate hike

เหล่าไบค์เกอร์เตรียมตัวให้พร้อม ไฟแนนซ์ เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถใหม่ รับมือเงินเฟ้อ หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP) เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้

__Honda CBR1000RR-R 2022-7

เนื่องจากธุรกิจเช่าซื้อเป็นธุรกิจที่คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่กับลูกค้าตลอดระยะเวลาการผ่อน เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นจะมีการกระทบธุรกิจชนิดนี้แบบเต็มๆ โดยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวรวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ย

 

ดังนั้นภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อน่าจะมีการปรับดอกเบี้ยสำหรับรถใหม่ขึ้นอีก ประมาณ 0.1 – 0.2 % ต่อปี และก็อาจจะมีการปรับดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้คาดว่าจะมีการปรับฐานรายได้ของผู้กู้ขึ้นไปอีก และมีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสีย

Ducati Panigale V4 SP2 MotoWish

การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ จะกระทบเฉพาะกลุ่มลูกค้าใหม่เท่านั้น ส่วนลูกค้าเก่ายังคงผ่อนดอกเบี้ยเดิมตามสัญญา ฉะนั้นไบค์เกอร์คนไหนที่มีแผนจะซื้อรถคันใหม่ ต้องรีบตัดสินใจแล้ว เพราะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้น

Source Cr.: ประชาชาติ

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish