Home  »  News Talk   »   ระวัง โหลดโช้กอัพหน้า ผิดกฎหมาย ศาลฎีกาตัดสินแล้ว!!

ระวัง โหลดโช้กอัพหน้า ผิดกฎหมาย ศาลฎีกาตัดสินแล้ว!!

_Front Fork Loading-1

เหล่าไบค์เกอร์ระวังเอาไว้ โหลดโช้กอัพหน้า ผิดกฎหมาย ศาลฎีกามีคำตัดสินเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่ามีความผิดอย่าง และจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีคำตอบให้อย่างแน่นอน

 

ก่อนอื่นไปดูคำพิพากษาของศาลฎีกากันก่อนดีกว่าตัดสินคดีนี้ไว้อย่างไร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6087/2556 ฉบับย่อพิพากษาว่า จำเลยดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้า (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ ให้ต่ำลง 1 นิ้ว – 1 นิ้วครึ่งและถอดน็อตที่บริเวณโช้กอัพออกข้างละ 1 ตัว ทำให้ระบบรองรับน้ำหนักที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนและรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อไม่นำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 60

_Front Fork Loading-2

มาแกะคำพิพากษาฎีกาดูว่าการดัดแปลงโช้กอัพนั้นผิดกฎหมายได้อย่างไร

 

จำเลยได้ดัดแปลงโช้กอัพโดยการทำให้ต่ำลงและได้ถอดน็อตบริเวณโช้กอัพออกข้างละ 1 ตัว ตามกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 7 (1) บัญญัติว่า “รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้องเป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ.2551 ข้อ 5 กำหนดว่า “รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 3 (7) คือ ระบบรองรับน้ำหนัก ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน และรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 

ดังนั้น รถจักรยานยนต์ที่จะจดทะเบียนได้จึงต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีระบบรองรับน้ำหนัก ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน และรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

_Front Fork Loading-3

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้า (โช้กอัพ) ของรถจักรยานยนต์ ให้ต่ำลงประมาณ 1 นิ้วถึง 1 นิ้วครึ่ง และได้ความจากคำเบิกความของพยานโจทก์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรถจักรยานยนต์ว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโช้กอัพหน้าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากระยะการยุบตัวของโช้กอัพเหลือน้อยลง ทำให้การซัพแรงกระแทกระหว่างล้อกับแกนโช้กอัพลดน้อยลง หากตกหลุมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับได้

 

และพยานโจทก์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญ เบิกความและเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า พยานตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของกลางพบว่ามีการโหลดโช้กอัพให้ต่ำลงจากเดิมประมาณ 1 นิ้ว และมีการถอดน็อตที่บริเวณโช้กอัพออกข้างละ 1 ตัว ซึ่งอาจเกิดการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกับกรณีมีน็อต 2 ตัว ยึดไว้

 

จึงฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยทำให้ระบบรองรับน้ำหนัก ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน และรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. 2551 อันเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถ

_Front Fork Loading-4

เมื่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่ได้นำรถจักรยานยนต์ไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนโดยแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนรถ จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 60

 

จากที่ร่ายยาวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า หากมีการดัดแปลงโช้กหน้าให้ต่ำลงมีความผิดตามกฎหมาย แต่ถ้าหากนำรถจักรยานยนต์ไปตรวจสภาพ และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน รวมถึงมีการเพิ่มเติมรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในคู่มือรถ ก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าหากไปตรวจแล้ว แต่นายทะเบียนไม่อนุญาตก็จะต้องทำรถให้อยู่ในสภาพเดิม

Source Cr.: smartdeka

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish