Home  »  News Talk   »   ตำรวจไทย ร่วมลงแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

ตำรวจไทย ร่วมลงแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

ตำรวจไทย ร่วมลงแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า | MOTOWISH 2

วันที่ 8 ก.พ. 2562 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยจัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศขึ้น ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นการแข่งขันของข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 49 นาย

 

และในวันที่ กุมภาพันธ์ จะเป็นการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 โดยจะเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากร้านผู้จำหน่ายฮอนด้า พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการ One Dealer One College (ODOC) จำนวน 194 คน   

ตำรวจไทย ร่วมลงแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า | MOTOWISH 1

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า เราให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยมาโดยตลอด พร้อมได้ริเริ่มโครงการ “ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย” มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ผลิตวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยมาแล้วกว่า 30,000 คน ทั้งจากเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก รวมทั้ง ภาคเอกชน และพนักงานจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเอง

 

ซึ่งวิทยากรครูฝึกเหล่านี้ได้มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปแล้ว กว่า 26 ล้านคน ส่วนการจัดแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับทักษะการขับขี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกในประเทศไทยให้สูงขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะการขับขี่ของบุคคลทั่วไป ตามแนวคิดของฮอนด้าที่ว่า “เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ แล้วเติบโตอย่างยิ่งใหญ่”  

ตำรวจไทย ร่วมลงแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า | MOTOWISH 3

สำหรับรูปแบบ “การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ” ทั้ง วัน ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงทักษะขับขี่ปลอดภัย ประกอบด้วย 3 สถานี 

  1. การแข่งขันความคล่องตัว (Gymkhana) ขับขี่ไปยังทิศทางที่กำหนดจนถึงเส้นชัยโดยไม่ผิดพลาดและใช้เวลาน้อยที่สุด
  2. การขับขี่ทรงตัวในทางแคบ ขับขี่ ในเส้นทางแคบด้วยวิธีการที่ถูกต้องและทรงตัวได้มั่นคงที่สุด
  3. การเบรก เบรกได้มั่นคงในระยะเบรกสั้นที่สุด เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วที่กำหนด

 

ซึ่งทั้ง สถานีจะมีการเก็บคะแนนสะสม และผู้แข่งขันมีสิทธิ์ถูกตัดคะแนน หากไม่สามารถแสดงการขับขี่ที่ถูกต้อง ตามหลักความปลอดภัยได้ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศซึ่งมีคะแนนสะสมสูงที่สุด อันดับแรก จะได้รับถ้วยรางวัล เกียรติยศ  และนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้ ไปเผยแพร่ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนบนท้องถนนต่อไป ซึ่งสามารถติดตามข่าวผลการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/Honda-Safety-Thailand-133620080031551

การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับประเทศ

Source Cr.: Honda

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่

อ่านข่าว Honda เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish