Home  »  News Talk   »   ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service

ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service

ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service | MOTOWISH 142

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ที่ผ่านมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมให้เปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก

ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service | MOTOWISH 143

ซูซูกิ จึงได้จัดตั้ง SUZUKI RIDING SCHOOL หรือเรียกว่า SRS “โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด” ขึ้น และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน

ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service | MOTOWISH 145

อีกทั้งยังสามารถให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการเรียน, การสอน และสอบได้ในที่เดียวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือที่เรียกกันว่าแบบ “One Stop Service” โดยได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนสอนขับรถแห่งนี้สามารถออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และยังสามารถขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทันทีที่โรงเรียน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service | MOTOWISH 144

โดย SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) สามารถเปิดการเรียน การสอนรองรับได้ทั้งบุคคลธรรมดา นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐ บริษัทเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวัน

ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service | MOTOWISH 141

SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหน้า บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ถนน รังสิต-องครักษ์ คลอง 3 ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลักๆ ดังนี้

 1. ห้องฝึกอบรม ที่มีความพร้อมทางด้านการฝึกอบรมในทางทฤษฎี ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
 2. ห้องเก็บอุปกรณ์ขับขี่ สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ ขับขี่ในสนาม
 3. ห้องสอบภาคทฤษฎีอิเล็คทรอนิกส์ รองรับการสอบใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 4. ห้องประชุม สำหรับเพื่อรองรับการประชุม และการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สนามทดสอบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก และเป็นมาตรฐานเดียวกับสนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น
ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service | MOTOWISH 139

หลักสูตรการสอน แบ่งเป็น 4 ระดับ 7 หลักสูตร ดังนี้

ระดับที่ 1

 • หลักสูตรการขออนุญาตใบขับขี่

ระดับที่ 2

 • หลักสูตรการขับขี่ขั้นพื้นฐาน
 • หลักสูตรการขับขี่ขั้นสูง

ระดับที่ 3

 • หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน
 • หลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นสูง

ระดับที่ 4

 • หลักสูตรผู้ช่วยครูฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์
 • หลักสูตรครูฝึกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
ซูซูกิ ตอบสนองนโยบายรัฐฯ เปิดโรงเรียนสอนขับรถ ชูความพร้อมแบบ One Stop Service | MOTOWISH 137

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับทางโรงเรียน ท่านที่สนใจสามารถ เข้าเยี่ยมชมรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ www.thaisuzuki.co.th หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สายตรง 0-2533-1170 และ SUZUKI RIDING SCHOOL (SRS) “โรงเรียนสอนขับรถ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด” ตั้งอยู่ที่ 31/1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowish