รายงานความคืบหน้า "คำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอุโมงค์" | MOTOWISH 73

รายงานความคืบหน้า “คำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอุโมงค์”

จากการรวมตัวกันของพี่น้องชาวสองล้อที่ศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันลงชื่อยื่นเรื่องให้ทบทวนการพิจารณาในข้อกฎหมาย "ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอุโมงค์ 45 แห่ง" นั้นรายละเอียดเป็นไปดังนี้ ...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish