driver license

ไบค์เกอร์เฮ!! ขนส่งฯ เปิดให้ทำใบขับขี่แล้ว หลังคลายล็อค

ไบค์เกอร์ได้เฮแล้ว กรมการขนส่งทางบก ประกาศคลายล็อคเปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการด้าน...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish