nitek-helmet-worldsbk

UN เตรียมเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทดสอบหมวกกันน็อคใหม่…แล้วไทยละ!!

ในอีก 2 ปี ตลาดหมวกกันน็อคที่มีมาตรฐานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังมีกฎ ECE ใหม่เวอร์ชั่น 22.06 รับช่วงต่อจากเวอร์ชั่น 22.05...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish