นิวซีแลนด์ ล้ำหน้า ทดสอบสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ลดความเสี่ยงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ | MOTOWISH 3

นิวซีแลนด์ ล้ำหน้า ทดสอบสัญญาณจราจรอัจฉริยะ ลดความเสี่ยงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

บริเวณทางแยกเป็นสถานที่อันตรายสำหรับรถจักรยานยนต์ ประเทศนิวซีแลนด์จึงจัดทำระบบความปลอดภัยสัญญาณจราจรอัจฉริยะ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish