MotoGP Typre pressure rule

“โมโตจีพี” ฤดูกาล 2024 ปรับกฎ “แรงดันลมยาง” ใหม่

กฎแรงดันลมยางค่อนข้างมีปัญหากับการแข่งขันโมโตจีพีในฤดูกาลที่ผ่านมา จึงทำให้มีการประชุมและปรับเปลี่ยนกฎอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และจะมีการลงโทษโดยที่ไม่มี...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish