Home  »  News Talk   »   เหล่าไบค์เกอร์ เฮ !! โชว์ใบขับขี่ผ่านแอปฯ หรือสำเนากับตำรวจ แทนฉบับจริงได้แล้ว

เหล่าไบค์เกอร์ เฮ !! โชว์ใบขับขี่ผ่านแอปฯ หรือสำเนากับตำรวจ แทนฉบับจริงได้แล้ว

เหล่าไบค์เกอร์ เฮ !! โชว์ใบขับขี่ผ่านแอปฯ หรือสำเนากับตำรวจ แทนฉบับจริงได้แล้ว | MOTOWISH 2

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2562 บนเว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562 โดยที่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถ ผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแทนการพกพาใบอนุญาตขับรถ

 

ตามประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถได้ และถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัว

เหล่าไบค์เกอร์ เฮ !! โชว์ใบขับขี่ผ่านแอปฯ หรือสำเนากับตำรวจ แทนฉบับจริงได้แล้ว | MOTOWISH 1

ในข้อ 2 ของประกาศกรมขนส่ง ดังกล่าว กำหนดว่า “การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถให้กระทำได้เฉพาะกรณีผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มี QRCode” ขั้นแรกเราจะต้องสำรวจใบขับขี่ของเราก่อนว่า เป็นแบบรุ่นใหม่ที่มี QRCode หรือไม่ หากไม่มี QRCode ไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้

 

วิธีการแสดง

  1. การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งทำให้ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง
  2. การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงจากภาพที่ได้จากการสั่งเก็บภาพ(Capture)จากแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก
  3. การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถ
  4. การแสดงใบอนุญาตขับรถที่ทำสำเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถโดยจะเป็นภาพขาวดำหรือสีก็ได้

 

การแสดงใบอนุญาตขับรถตาม 2. 3. และ 4. ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบใบอนุญาตขับรถและต้องปรากฏเครื่องหมาย QRcode ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

 

ข้อสังเกต หากเรามีใบอนุญาตขับรถที่เป็นแบบเก่า ซึ่งไม่มี QRCode ไม่สามารถใช้ได้ ต้องไปเปลี่ยนใหม่เป็นแบบมี QRCode

Source Cr.: ราชกิจจานุเบกษา, Kapook

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish