เหล่าไบค์เกอร์ เฮ !! โชว์ใบขับขี่ผ่านแอปฯ หรือสำเนากับตำรวจ แทนฉบับจริงได้แล้ว | MOTOWISH 2

เหล่าไบค์เกอร์ เฮ !! โชว์ใบขับขี่ผ่านแอปฯ หรือสำเนากับตำรวจ แทนฉบับจริงได้แล้ว

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2562 บนเว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562 ...

Read More
ห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish